Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

16 Sandevja
Nesbyen, Buskerud, 3540
Norway

+4791522481

All about mountainbiking and trail building in Hallingdal.

SUP utleie

SUP utleie

Vil du prøve noe annet enn sykling?
Roe ned etter en sykkeldag med en tur med strømmen ned elva for å spise softis på Bromma?

Vi leie ut SUP brett og utstyr.

Vi tilbyr også å hente deg om du vil padle ned elva.