Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

16 Sandevja
Nesbyen, Buskerud, 3540
Norway

+4791522481

All about mountainbiking and trail building in Hallingdal.

Shuttling

Shuttling

Vi tilbyr shuttling i området rundt Nesbyen, men er fleksible og kan hente/kjøre i hele området mellom Sognefjorden og Drammensfjorden. Bilen tar 9 personer, og kan kjøres med vanlig førekort.
Vi kjører grupper på mer enn 8 syklister. I de vanlige løypene går det fint å kjøre annenhver tur.
Noe venting må da påregnes for de raskeste.
Vi har tilhenger til bilen med plass til minst 8 sykler på stativ.


  • Sjøfør og bil med henger - minst 5 personer - 400,-kr per person (6 timer mellom 8 og 20)

  • Leie bil og henger (uten sjåfør) - 1800,-kr (9 timer)

  • Leie henger med sykkelstativ - 400,-kr pr dag.