Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

16 Sandevja
Nesbyen, Buskerud, 3540
Norway

+4791522481

All about mountainbiking and trail building in Hallingdal.

Lokal ungdom under 17 år får gratis deltagerpass på Nesbyen Trail Camp 2017

Blog

Lokal ungdom under 17 år får gratis deltagerpass på Nesbyen Trail Camp 2017

Trailhead Nesbyen

Vi støtter det lokale sykkelmiljøet og ønsker å bidra til at det vokser og integreres i aktiviteten i Nesbyen.

Alle lokale med bosted i Hallingdal får gratis deltagerpass under Nesbyen Trail Camp 2017 om de blir med på minimum 2 dugnader før campen.

Dugnadene vil bli annonsert på nettsiden vår og facebook utover våren.